Chu kỳ sao kê là gì?

Chu kỳ sao kê của thẻ tín dụng Timo Visa bắt đầu từ 21 tháng này đến 20 tháng sau. Ngày 20 hàng tháng là ngày chốt sao kê. Sao kê thẻ tín dụng Timo Visa và tin nhắn báo dư nợ sẽ được gửi đến mình khoảng 1-2 ngày sau đó gửi từ Ngân hàng Bản Việt.