Cách thức tính số tiền trả góp và tiền lãi như thế nào?

Lãi suất trả góp là 1% trên giá trị thanh toán. Ví dụ bạn thanh toán 3.000.000đ – mỗi tháng bạn sẽ phải trả (3.000.000 / số tháng trả góp) + 30.000 (=1% * 3.000.000)