Cách rút tiền từ tài khoản Tiết kiệm mục tiêu/Piggy Bank trong Goal Save về Spend Account?

Bạn vui lòng kéo màn hình từ phải sang trái tại tài khoản Tiết kiệm mục tiêu/Piggy Bank, sau đó chọn Rút và nhập số tiền cần rút.