Cách mở thẻ Timo Mastercard

Đăng nhập vào tài khoản Timo qua http://my.timo.vn hoặc app Timo, chọn “Sản phẩm khác” ở phía dưới màn hình, sau đó chọn Đăng Ký “Timo Mastercard”. Khi bạn đã đủ điều kiện để mở thẻ Timo sẽ liên lạc với bạn. Liên lạc Timo Care 18006788 (miễn cước) để được tư vấn thêm. Thẻ sẽ được chuyển từ trung tâm thẻ của VPBank đến tận nơi bạn yêu cầu.

Lưu ý: chỉ người làm thẻ mới được nhận vì lý do bảo đảm an toàn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply