Cách đăng ký Thẻ ghi nợ Timo như thế nào?

Hiện tại Timo hỗ trợ 2 hình thức phát hành Thẻ ghi nợ Timo với hạn mức sử dụng tương ứng như sau:

  • Phát hành thẻ trực tuyến và chuyển phát về địa chỉ: hạn mức chuyển khoản đi tối đa dưới 100.000.000 VNĐ/1 lần/1 tháng (tài khoản Timo của bạn vẫn là tài khoản trực tuyến/online).
  • Định danh trực tiếp, nâng cấp gói tài khoản và phát hành thẻ tại văn phòng Timo Hangout: hạn mức chuyển khoản đi của bạn tối đa 5 tỷ VNĐ/ngày,

Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn hình thức phát hành thẻ phù hợp.