Các loại phí khi sử dụng Timo Mastercard gồm những gì?

Thẻ Timo Mastercard miễn lãi suất 45 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ gặp phải một số các loại phí sau đây:
Phát hành lại thẻ và PIN: 450.000 / thẻ
Yêu cầu sao kê: 80.000
Phí rút tiền mặt tại ATM: 4% (tối thiểu 50.000)
Phí trả chậm: 6% (tối thiểu 100.000)
Lưu ý: Các phí trên chưa bao gồm thuế VAT