Các giao dịch bằng ngoại tệ có thể chuyển thành trả góp qua thẻ tín dụng được không?

Vào thời điểm này, Timo không hỗ trợ các giao dịch bằng ngoại tệ cho các khoản trả góp. Việc này bao gồm CÁC GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG nhưng cổng thanh toán của người bán lại đăng ký ngoài lãnh thổ Việt Nam, điều này sẽ khiến giao dịch của Quý khách được chuyển đổi thành ngoại tệ.