Các cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng?

Bạn có thể thanh toán dư nợ tín dụng của thẻ Timo Visa theo các cách sau đây:

  1. Tính năng trích nợ tự động: Đây là tính năng liên kết với Tài khoản thanh toán (Spend Account) của bạn và vào ngày đến hạn thanh toán, Timo sẽ tự động trích nợ từ Tài khoản thanh toán của bạn.
  2. Thanh toán thủ công: Bạn có thể thanh toán thủ công bằng vài bước đơn giản tại mục Credit Card (tại màn hình chính), chọn nút Tròn tím điều hướng.
  3. Chuyển khoản: Chuyển khoản từ ngân hàng khác trực tiếp đến Tài khoản thẻ tín dụng Timo Visa (Tài khoản thẻ tín dụng được thể hiện trên sao kê tín dụng).
  4. Tại các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt: Nộp tiền tại các quầy giao dịch của các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt.
  5. Qua Payoo: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ tại bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận thanh toán Payoo.
  6. Các phương thức thanh toán khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bản Việt.