Bảo hiểm Liberty có áp dụng cho Việt Nam không?

Bảo hiểm Liberty chỉ áp dụng cho du lịch nước ngoài. Trong trường hợp bạn du lịch trong nước có thể mua bảo hiểm tai nạn Sun Life cũng có trong ứng dụng Timo.