Báo Cáo Chi Tiêu là gì?

Giúp bạn quản lý chi tiêu thông qua biểu đồ trực quan và bạn có thể quản lý được nguồn tiền ra tiền vào tổng chi tiêu của bản thân theo từng tháng.