ATM của Timo đặt ở đâu?

Vì lí do bạn có thể sử dụng bất kỳ máy ATM nào thuộc hệ thống Smartlink/Banknet toàn quốc mà không mất phí, chúng tôi chỉ có 3 máy ATM được đặt ở số 194D – 194E Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố HCM và 1 máy ATM tại 17 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply