Ai có thể mở tài khoản Timo?

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài trên 18 tuổi có thể mở Thẻ ghi nợ Timo nếu đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Đối với công dân Việt Nam: Cần có Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và rõ hình ảnh, thông tin.
 • Đối với khách hàng nước ngoài:
  • Hộ chiếu còn hiệu lực, rõ chữ, số và hình ảnh; VÀ
  • Một trong các giấy tờ pháp lý* sau có thời hạn phát hành từ 12 tháng trở lên:
   • Thị thực còn hiệu lực, HOẶC
   • Thẻ tạm trú, HOẶC
   • Thẻ thường trú.

*Lưu ý: Thời hạn còn lại của giấy tờ không cần trên 12 tháng, nhưng phải còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tham gia Timo. Giấy chứng nhận miễn thị thực Visa không được chấp nhận.