5. Muốn đăng ký thẻ Timo Visa debit ảo thì chỉ cần đăng ký online hay phải ra hangout?

  • Mọi thao tác đăng ký được thực hiện online hoàn toàn, chỉ cần khách hàng có tài khoản tại Timo đều có thể đăng ký thẻ Timo Visa Debit ảo.
  • Tuy nhiên, nếu bạn cần thanh toán quốc tế thì bạn sẽ cần hoàn tất định danh tại các chi nhánh của Timo.