4. Thẻ này là nâng cấp của visa cũ hay là dòng thẻ mới? Có thể dùng song song thẻ Napas và thẻ Timo visa debit ảo không?

  •  Thẻ Timo Visa debit ảo là dòng thẻ mới hoàn toàn. Thẻ vẫn có thể sử dụng song song với thẻ Napas và thẻ Timo Visa Credit.