6. Thẻ này thanh toán online ở đâu thì được hoàn tiền?

  • Ưu đãi mua sắm online sẽ được triển khai từng thời kỳ theo các chương trình của Timo và Visa.