3. Phí quản lý giao dịch VNĐ tại nước ngoài và phí chuyển đổi bao nhiêu %?

  • Với tất cả các giao dịch VNĐ tại nước ngoài, bạn không phải mất bất kỳ phí nào, bao gồm cả phí quản lý giao dịch.