8. Thẻ có dùng mua trả góp được không?

  • Thẻ Timo Visa debit dựa vào số tiền sẵn có trên tài khoản của khách hàng để chi trả nên không thể dùng để giao dịch mua trả góp.