1. Thẻ có được miễn phí các loại phí trọn đời không hay đến thời điểm nào?

  • Miễn phí trọn đời các loại phí: phí phát hành thẻ, phí quản lý tài khoản và phí phát hành lại thẻ

  • Phí duy nhất có thể phát sinh là khi bạn thanh toán bằng ngoại tệ. Lúc này bạn sẽ cần trả phí chuyển đổi ngoại tệ là 3.3%.

  • Tuy nhiên hầu hết các trang web và app quốc tế lớn như Amazon, Netflix, Aliexpress… đều đã chấp nhận thanh toán bằng VND. Khi thanh toán VND thì bạn cũng không mất bất kỳ khoản phí nào.