VPBank ATM

D5, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam