Một Ngân hàng giúp bạn giàu hơn

Quản lý tiền, lập kế hoạch tài chính, tăng trưởng số tiền đang có một cách thông minh.

Một Ngân hàng giúp bạn giàu hơn

Quản lý tiền, lập kế hoạch tài chính, tăng trưởng số tiền đang có một cách thông minh.

Khách hàng cảm nhận
Khách hàng
cảm nhận
Cuộc sống giàu có là nhiều tiền?

Sai. Cuộc sống còn có gia đình, bạn bè, đam mê, niềm vui….
Timo sẽ giúp bạn cân bằng tài chính cho tất cả mọi nhu cầu ấy

Để dành tiền
nghĩa là sống một cách kham khổ?

Không đúng. 20-40% thu nhập bị lãng phí cho những khoản vô bổ. Timo sẽ giúp bạn tìm ra những khoản đó. Vậy là xong

Đầu tư
là cách tốt nhất để làm giàu?

Không hoàn toàn đúng. Đầu tư rất mạo hiểm. Với Timo, bạn có thể làm giàu một cách bền vững. Tiền của bạn được bảo vệ theo luật ngân hàng

Các ngân hàng đều giống nhau?

Timo rất khác. Chúng tôi giúp khách hàng của mình trở nên “giàu có” hơn

Chọn nguồn tiền

Báo cáo chi tiết

Chia tiền nhóm

Miễn phí chuyển khoản, rút tiền

Miễn phí rút ATM tại mọi ngân hàng, miễn phí chuyển khoản, miễn phí duy trì