Chuyển đổi thông tin tài khoản | Timo

Đăng ký thông tin tài khoản

Cảm ơn Quý Khách đã lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Timo trên ứng dụng Timo Plus mới. Sau đây là các thông tin Quý khách cần biết.

Thông tin nào sẽ được đăng ký sang Timo Plus?

Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin Quý khách đã đăng ký sang Timo Plus.

Bắt đầu ngay trong ứng dụng Timo

Tại màn hình chính của ứng dụng Timo, Quý khách sẽ thấy một thông báo với nút ‘Tìm hiểu thêm’. Nhấn vào nút này, Quý khách sẽ được hướng dẫn đăng ký Timo Plus.

Lưu ý: Quý khách vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Timo.

Sau đây là 4 bước Quý khách sẽ lần lượt thực hiện.

 

thank-you-choosing-us_VN

Bước 01: tải ứng dụng Timo Plus

mig_STEP 01_VN

Bước 02: xác thực số điện thoại

mig_STEP 02_VN

Bước 03: xác nhận việc đăng ký

mig_STEP 03_VN

Bước 04: tạo tài khoản mới

mig_STEP 04_VN

Chúc mừng, tài khoản số của Quý Khách đã sẵn sàng!

Sau khi tạo tài khoản Pre KYC (tài khoản số vẫn chưa hoàn tất quá trình nhận thẻ), Quý khách có thể bắt đầu sử dụng tài khoản ngay lập tức trong khi chờ nhận thẻ:

Quý khách đừng quên đặt hẹn để nhận thẻ tại các Hangout để mở khoá các tính năng của tài khoản Timo Plus(**).

mig_STEP 05-finish_VN

Lưu ý:
(*) Vui lòng sử dụng số điện thoại Quý khách đã dùng để đăng ký với Timo để chắc chắn rằng thông tin của Quý khách được cập nhật sang Timo Plus thành công.
(**) Nếu Quý khách đã có tài khoản Timo Plus trước thời điểm triển khai tính năng này, chúng tôi sẽ cập nhật riêng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất cách cập nhật các thông tin liên quan đến tài khoản như danh sách người nhận, danh sách hoá đơn v.v…