,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều I: Quy định chung

Hiệu lực: Thoả thuận này được coi là hợp lệ khi Thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ Timo và hết hiệu lực khi Thành viên chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo. Từ chối: Timo có toàn quyền…

Điều II: Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

Quyền của Chủ thẻ Dùng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT, trên Internet và/hoặc các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm…

Điều III: Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

Quyền của Ngân hàng Được miễn trách trong trường hợp: hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Thẻ…

Điều IV: Biện pháp bảo đảm

VPBank đồng ý cấp tín dụng cho KH trên cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá nhân của KH, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. KH đồng ý rằng trong suốt thời hạn hiệu lực của…

Điều V: Nghĩa vụ của Timo

Thông tin: Nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản được hiển thị trên Timo là chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Thành viên chấp nhận rằng Timo không thể…