,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…
eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
eKYC

Điều I: Quy định chung

Hiệu lực: Thoả thuận này được coi là hợp lệ khi Thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ Timo và hết hiệu lực khi Thành viên chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo. Từ chối: Timo có toàn quyền…
eKYC

Điều II: Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

Quyền của Chủ thẻ Dùng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT, trên Internet và/hoặc các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm…
eKYC

Điều III: Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

Quyền của Ngân hàng Được miễn trách trong trường hợp: hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Thẻ…
eKYC

Điều IV: Biện pháp bảo đảm

VPBank đồng ý cấp tín dụng cho KH trên cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá nhân của KH, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. KH đồng ý rằng trong suốt thời hạn hiệu lực của…
eKYC

Điều V: Nghĩa vụ của Timo

Thông tin: Nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản được hiển thị trên Timo là chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Thành viên chấp nhận rằng Timo không thể…
eKYC

Điều VI: Chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo

Quyền chấm dứt dịch vụ của Thành viên: Thành viên có quyền chấm dứt Hợp đồng với Timo và yêu cầu đóng tài khoản bằng cách liên hệ Timo Care hoặc đến Timo Hangout (chi tiết đăng trên…
eKYC

Điều VII: Điều khoản pháp lý

Sở hữu Trí tuệ: Nội dung website Timo và những ứng dụng di động, bao gồm biểu tượng logo, chữ viết, đồ hoạ, phần mềm, nội dung đa phương tiện, giao diện và trải nghiệm người dùng…
eKYC

Điều VIII: Định nghĩa

“Dịch vụ Timo” là những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Thành viên bởi Timo, bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ tài khoản, thanh toán, quản lý tài chính… được thực hiện…