Cách mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập
,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nhiều…
eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
eKYC

Điều 1: Giải thích từ ngữ

“VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. “Dịch vụ”: Là Dịch vụ Thẻ…
eKYC

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thẻ

Quyền của Chủ thẻ Dùng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT, trên Internet và/hoặc các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm…
eKYC

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

Quyền của Ngân hàng Được miễn trách trong trường hợp: hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Thẻ…
eKYC

Điều 4. Biện pháp bảo đảm

VPBank đồng ý cấp tín dụng cho KH trên cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá nhân của KH, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. KH đồng ý rằng trong suốt thời hạn hiệu lực của…
eKYC

Điều 5. Phạm vi sử dụng Thẻ và Hạn mức sử dụng Thẻ

1.         Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ: a)         Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các POS của VPBank/Tổ chức thanh toán thẻ và các…
eKYC

Điều 6. Lãi suất, phương pháp tính lãi và trường hợp thu lãi

1.         Lãi suất và phương pháp tính lãi thẻ tín dụng: a)         Lãi suất áp dụng với dư nợ thẻ tín dụng theo Hợp Đồng thực hiện theo biểu lãi suất do VPBank quy định…
eKYC

Điều 7.Các loại phí

Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank các loại phí tại Biểu phí dịch vụ thẻ theo quy định của VPBank phù hợp quy định pháp luật, bao gồm các loại phí…
eKYC

Điều 8. Thanh toán và trả nợ

1.         Chủ thẻ chịu trách nhiệm thanh toán: a)          Các giao dịch phát sinh trên Tài khoản Thẻ của Chủ thẻ có yêu cầu hoặc không yêu cầu chữ ký, mã PIN hoặc được xác thực…
eKYC

Điều 9. Phát hành lại, gia hạn Thẻ, từ chối thanh toán Thẻ và thu giữ Thẻ

1.         Phát hành lại, gia hạn Thẻ: a)         Chủ thẻ có quyền yêu cầu VPBank phát hành lại Thẻ trong trường hợp Thẻ bị mất/bị đánh cắp, Thẻ hết hạn sử dụng Thẻ, thay…
eKYC

Điều 10. Tạm khóa, chấm dứt việc sử dụng Thẻ

VPBank có quyền tạm khóa, hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi Thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau: Thẻ đã hết hạn sử dụng nhưng Chủ thẻ không có yêu cầu gia hạn thời hạn…