,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều 1: Giải thích từ ngữ

“VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. “Dịch vụ”: Là Dịch vụ Thẻ…

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thẻ

Quyền của Chủ thẻ Dùng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT, trên Internet và/hoặc các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm…

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

Quyền của Ngân hàng Được miễn trách trong trường hợp: hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank gây nên khiến cho Thẻ…

Điều 4. Biện pháp bảo đảm

VPBank đồng ý cấp tín dụng cho KH trên cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá nhân của KH, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. KH đồng ý rằng trong suốt thời hạn hiệu lực của…

Điều 5. Phạm vi sử dụng Thẻ và Hạn mức sử dụng Thẻ

1.         Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ: a)         Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các POS của VPBank/Tổ chức thanh toán thẻ và các…