,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Khách hàng/Khách hàng Timo/KH: Là khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo gửi tiền tại VPBank có thông tin nêu tại Thỏa thuận tiền gửi. VPBank: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như có thông…

Điều 2. Thỏa Thuận Về Gửi Và Nhận Khoản Tiền Gửi

KH đồng ý gửi và VPBank đồng ý nhận Khoản tiền gửi của Khách hàng với thông tin về Số tiền gửi, Đồng tiền gửi, Thời hạn gửi tiền, Ngày gửi tiền, Ngày đến hạn, Lãi suất, Phương…

Điều 3. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi

Lãi suất: a) Lãi suất áp dụng đối với Khoản tiền gửi được Các Bên thỏa thuận tại Thỏa thuận gửi tiền và được cố định trong suốt Thời hạn gửi tiền. b) Mức lãi suất quy…

Điều 4. Chi Trả Gốc, Lãi Tiền Gửi và Kéo Dài Thời Hạn Gửi Tiền

Khách hàng được yêu cầu VPBank chi trả toàn bộ Khoản tiền gửi trước hạn nhưng không được yêu cầu VPBank chi trả một phần Khoản tiền gửi trước hạn, trường hợp này, mức lãi suất…

Điều 5. Xử Lý Trong Trường Hợp Tài Khoản Thanh Toán Bị Phong Tỏa, Đóng, Tạm Khóa Và Các Trường Hợp Thay Đổi Tình Trạng Tài Khoản Thanh Toán Của Khách Hàng

Tại thời điểm VPBank thực hiện chi trả gốc, lãi của Số tiền gửi, trường hợp Tài khoản thanh toán của Khách hàng vì lý do nào đó mà bị đóng, bị phong tỏa, bị tạm khóa hoặc thay đổi…