,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…
eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
eKYC

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Khách hàng/Khách hàng Timo/KH: Là khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo gửi tiền tại VPBank có thông tin nêu tại Thỏa thuận tiền gửi. VPBank: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như có thông…
eKYC

Điều 2. Thỏa Thuận Về Gửi Và Nhận Khoản Tiền Gửi

KH đồng ý gửi và VPBank đồng ý nhận Khoản tiền gửi của Khách hàng với thông tin về Số tiền gửi, Đồng tiền gửi, Thời hạn gửi tiền, Ngày gửi tiền, Ngày đến hạn, Lãi suất, Phương…
eKYC

Điều 3. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi

Lãi suất: a) Lãi suất áp dụng đối với Khoản tiền gửi được Các Bên thỏa thuận tại Thỏa thuận gửi tiền và được cố định trong suốt Thời hạn gửi tiền. b) Mức lãi suất quy…
eKYC

Điều 4. Chi Trả Gốc, Lãi Tiền Gửi và Kéo Dài Thời Hạn Gửi Tiền

Khách hàng được yêu cầu VPBank chi trả toàn bộ Khoản tiền gửi trước hạn nhưng không được yêu cầu VPBank chi trả một phần Khoản tiền gửi trước hạn, trường hợp này, mức lãi suất…
eKYC

Điều 5. Xử Lý Trong Trường Hợp Tài Khoản Thanh Toán Bị Phong Tỏa, Đóng, Tạm Khóa Và Các Trường Hợp Thay Đổi Tình Trạng Tài Khoản Thanh Toán Của Khách Hàng

Tại thời điểm VPBank thực hiện chi trả gốc, lãi của Số tiền gửi, trường hợp Tài khoản thanh toán của Khách hàng vì lý do nào đó mà bị đóng, bị phong tỏa, bị tạm khóa hoặc thay đổi…
eKYC

Điều 6. Tra cứu Và Thông Báo Khi Có Thay Đổi Đối Với Các Khoản Tiền Gửi

KH tra cứu các Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng các biện pháp sau: Khách hàng có thể thực hiện tra cứu thông tin qua Ứng dụng Timo; Tổng đài Timo care (số 18006788) hoặc các kênh tra cứu khác…
eKYC

Điều 7. Xử Lý Đối Với Các Trường Hợp Nhàu Nát, Rách, Mất Thỏa Thuận Tiền Gửi

Các Bên đồng ý rằng, Thỏa thuận tiền gửi được Các Bên xác lập dưới dạng chứng từ điện tử nên không đặt ra vấn đề về nhàu nát, rách, mất Thỏa thuận tiền gửi.
eKYC

Điều 8. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng

Quyền của Khách hàng Được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật; Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản lãi, gốc theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều…
eKYC

Điều 9. Quyền Và Nghĩa Vụ Của VPBank

Quyền của VPBank: Được quyền từ chối việc nhận và chi trả Khoản tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, nếu Khách hàng không thực hiện đúng quy định tại…
eKYC

Điều 10. Các Quy Định Khác

Thời gian hiệu lực củaKhoản tiền gửi có kỳ hạn: KH gửi Khoản tiền gửi trong thời gian làm việc thực tế của VPBank (từ 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và từ 8:00 - 12:00 Thứ 7, trừ…