,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…
eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
eKYC

Điều 1: Giải Thích Từ Ngữ

1.      “VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các kênh bán khác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 2.     …
eKYC

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

1.    Quyền của Chủ thẻ a.       Sử dụng Thẻ để rút tiền mặt và mua sắm hàng hóa dịch vụ trong phạm vi số dư tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán/ hạn mức thấu chi (nếu có) trên…
eKYC

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VPBank

1.     Quyền của VPBank a.    Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ bằng việc hủy hoặc thu hồi Thẻ nếu Chủ thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng Thẻ của Điều…
eKYC

Điều 4. Các loại phí

1.      Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank các loại phí tại Biểu phí dịch vụ thẻ của VPBank phù hợp quy định pháp luật, bao gồm các loại phí sau: a.      …
eKYC

Điều 5. Thu giữ, đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

1.    Thẻ bị VPBank thu giữ trong các trường hợp sau: a.    Thẻ giả. b.    Thẻ sử dụng trái phép. c.    Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. d.   …
eKYC

Điều 6. Chấm dứt sử dụng Thẻ

1.    VPBank có quyền tạm ngưng hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi Thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau: a.       Thẻ đã hết hạn sử dụng: trước khi hết thời hạn sử…
eKYC

Điều 7. Tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng Thẻ

1.         Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ a.    Khi có nhu cầu tra soát, khiếu nại đối với các giao dịch Thẻ, Chủ thẻ trực tiếp đến…
eKYC

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

1.         Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong Hợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được…
eKYC

Điều 9. Trao đổi thông tin, cung cấp thông tin và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

1.         KH đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc đối tác của VPBank. Kênh bán Timo sẽ thông báo cho KH các vấn…
eKYC

Điều 10. Luật điều chỉnh

1.    Điều kiện giao dịch chung này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2.    Nếu bất kỳ điều khoản hay điều…