,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều 1: Giải Thích Từ Ngữ

1.      “VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các kênh bán khác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 2.     …

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

1.    Quyền của Chủ thẻ a.       Sử dụng Thẻ để rút tiền mặt và mua sắm hàng hóa dịch vụ trong phạm vi số dư tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán/ hạn mức thấu chi (nếu có) trên…

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VPBank

1.     Quyền của VPBank a.    Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ bằng việc hủy hoặc thu hồi Thẻ nếu Chủ thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng Thẻ của Điều…

Điều 4. Các loại phí

1.      Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank các loại phí tại Biểu phí dịch vụ thẻ của VPBank phù hợp quy định pháp luật, bao gồm các loại phí sau: a.      …

Điều 5. Thu giữ, đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

1.    Thẻ bị VPBank thu giữ trong các trường hợp sau: a.    Thẻ giả. b.    Thẻ sử dụng trái phép. c.    Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. d.   …