,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nhiều…
eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
eKYC

Điều 11. Luật điều chỉnh

1.    Điều Kiện Giao Dịch Chung này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2.    Nếu bất kỳ điều…
eKYC

Điều 13. Hiệu lực

1.    Các quy định của Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực kể từ ngày áp dụng như nêu tại phần đầu Điều kiện giao dịch chung này. Các điều…