,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ Quan Trọng

VPBank/NH: là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Khách hàng: là cá nhân có tài…

Điều 2. Giao Kết Hợp Đồng Cho Vay Hạn Mức Thấu Chi Tài Khoản

VPBank và Khách hàng cùng xác nhận và đồng ý rằng, Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi tài khoản sẽ tồn tại dưới dạng chứng từ điện tử, theo đó Khách hàng và VPBank sử dụng chữ ký…

Điều 3. Hạn Mức Thấu Chi, Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi, Mục Đích Sử Dụng Vốn Vay, Phương Thức Cho Vay, Điều Kiện Cấp Hạn Mức Thấu Chi Và Thỏa Thuận Liên Quan

Hạn mức thấu chi được cấp: Được quy định chi tiết tại Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank. Thời hạn của Hạn mức thấu chi: Được quy định chi tiết tại Xác nhận chấp thuận…

Điều 4. Lãi Suất, Phí Và Các Chi Phí Khác

Lãi suất cho vay trong hạn: Lãi suất cho vay trong hạn được ghi nhận tại Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank. Lãi suất cho vay trong hạn áp dụng trong trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả…

Điều 5. Biện Pháp Bảo Đảm Tiền Vay

VPBank đồng ý cho Khách hàng vay vốn trên cơ sở khả năng tài chính và uy tín cá nhân của Khách hàng, không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. Khách hàng đồng ý rằng trong thời hạn vay…