Chuyên viên Kế toán Thẻ

 • Tp. Hồ Chí Minh

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động Thẻ: giao dịch thẻ, các khoản thu và chi trong hoạt động thẻ;
 • Tham gia soạn thảo các quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thẻ cho Phòng Vận hành Thẻ;
 • Thực hiện điều vốn thanh quyết toán với các Tổ chức Thẻ/ Liên minh Thẻ;
 • Theo dõi, xử lý các khoản phải thu/phải trả trong hoạt động giao dịch thanh toán thẻ;
 • Theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ kế toán, tài chính của Phòng Vận hành Thẻ;
 • Kiểm tra chéo và đối chiếu số dư cuối ngày nhằm đảm bảo tài khoản hoạt động và đúng tính chất theo quy định của Timo;
 • Phối hợp với các Bộ phận liên quan để xử lý lỗi phát sinh liên quan đến hoạt động thẻ;
 • Xây dựng các mẫu biểu báo cáo quản lý hoạt động thẻ và cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động thẻ;
 • Lập hồ sơ thanh toán cho đối tác liên quan đến hoạt động và quản trị thẻ;
 • Đóng góp ý kiến đề xuất cải tiến quy trình, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh.
 • Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm ở cùng lĩnh vực kế toán thẻ.
 • Am hiểu chuyên sâu sản phẩm và dịch vụ thẻ ngân hàng: nắm vững quy định của các Tổ chức thẻ nội địa và quốc tế, các quy định của ngành Ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan.
 • Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt hoạt động và kinh doanh các sản phẩm thẻ ngân hàng.
 • Có khả năng phân tích và báo cáo số liệu.
 • Có kiến thức tổng quan về thị trường Tài chính – Ngân hàng.
 • Linh hoạt, dễ thích nghi và có tinh thần đồng đội.

Ứng tuyển ngay tại: