Nhằm mang đến sự linh hoạt trong sử dụng tiền mặt, Timo mang đến cho người dùng tính năng thấu chi – Fast cash.
 
FC_VN
 

1. Fast Cash là gì và lợi ích như thế nào?

Tính năng thấu chi sẽ giúp bạn có 1 khoản tiền nhanh để giúp chi tiêu cho công việc và cuộc sống, xóa bỏ những nỗi lo về tài khoản 0Đ vào cuối tháng.
Hạn mức cho vay đến 100 triệu VNĐ – Xét duyệt nhanh trong 30 phút
Chỉ trả lãi theo số tiền thực vay – Cực kỳ linh hoạt trong cách tính lãi giúp bạn chủ động chi tiêu

2. Điều kiện và thủ tục xét duyệt?

 • Điều kiện:

a. Tài khoản Spend Account của bạn đã hoạt động tối thiểu 180 ngày
b. Số dư trung bình từ 500.000 VNĐ trong Spend Account và Goal Save trong 180 ngày

c. Tài khoản Spend Account có trung bình giao dịch ghi có vào tài khoản tối thiểu 5.000.000 VNĐ trong 180 ngày
 • Thủ tục đăng ký:
a. Đăng ký online trên ứng dụng trong chưa đến 1 phút
b. Không cần chứng minh thu nhập hoặc thế chấp tài sản
c. Đăng ký 1 lần sử dụng 1 năm
d. Chỉ trả lãi đúng theo thời gian sử dụng tiền

3. Chi tiết về hạn mức thấu chi?

 • X2 hạn mức Fast Cash dựa trên số tiền ghi có trung bình vào Spend
  Account trong 180 ngày
 • Hạn mức từ 10 triệu – 100 triệu VNĐ
 • Lãi suất hợp lý tính theo số tiền và số ngày sử dụng khoản tiền đó

4. Cách đăng ký tính năng thấu chi Fast Cash trong ứng dụng?

 • Bước 1: Chọn Sản phẩm khác ở cuối màn hình
 • Bước 2: Chọn Fast Cash
 • Bước 3: Nếu thỏa mãn điều kiện, bạn sẽ thấy nút Đăng ký
 • Bước 4: Xem thông tin hạn mức được cấp và bấm Đăng ký

Vay thấu chi Timo

 
Điều kiện giao dịch chung thấu chi Fast Cash tại đây