Timo xin thông báo đến bạn thời gian làm việc của Timo Hangout Hồ Chí Minh ngày 13/12/2019 như sau:

  • Hangout Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh thời gian làm việc cụ thể:
    • Ngày: 13/12/2019
    • Thời gian hoạt động đến: 06:00 tối
  • Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại vào 08:30 ngày 14/12/2019 như thường lệ.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, vui lòng gửi email đến care@timo.vn để nhận được phản hồi nhanh nhất từ Timo.
Bạn hoàn toàn vẫn có thể truy cập sử dụng ứng dụng Timo hoặc my.timo.vn như bình thường để giao dịch tiện lợi 24/7.