Timo xin thông báo để bạn được biết sự thay đổi trong phương pháp trích nợ cho thẻ Timo Visa từ tài khoản thấu chi Timo Fast Cash. 
Theo thông tư số 39/2016/TT-NHNN của NHNN quy định về Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Các giao dịch thanh toán cho dư nợ thẻ tín dụng không được phép lấy từ các nguồn tiền vay của ngân hàng. 
Cụ thể,  những giao dịch thanh toán bao gồm đặt lịch trích nợ tự động hoặc chủ động thanh toán cho thẻ tín dụng Timo Visa từ tài khoản Spend Account sẽ không được trích từ phần tiền trong hạn mức thấu chi Fast Cash mà chỉ được sử dụng phần vượt ngoài hạn mức để thanh toán.
Trường hợp khách hàng có dư nợ Fast Cash (Số dư trong tài khoản Spend Account đang âm) hoặc không có dư nợ Fast Cash ( Số dư trong tài khoản Spend Account đang dương nhưng phần vượt ngoài hạn mức thấu chi không đủ để thanh toán dư nợ của Timo Visa cần phải thanh toán), vui lòng tham khảo các cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng dưới đây:

  • Chuyển tiền vào tài khoản Spend Account để thanh toán toàn bộ dư nợ Fast Cash. Sau khi số dư tài khoản Spend Account trở về dương, chuyển tiếp phần cần thanh toán cho thẻ Timo Visa vào tài khoản Spend Account để thanh toán cho dư nợ thẻ tín dụng.
  • Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Timo Visa trực tiếp bằng cách nộp tiền mặt tại các máy CDM hoặc chuyển tiền từ tài khoản khác vào số thẻ Timo Visa.

*Lưu ý: Trường hợp bạn có đăng ký trích nợ tự động, vui lòng nạp tiền vào tài khoản Spend Account (nhiều hơn hạn mức thấu chi và bằng số dư nợ thẻ tín dụng) để hệ thống tự động quét dư nợ từ tài khoản Spend Account)
Ví dụ:
Bạn có Fast Cash với hạn mức 30 triệu, đã sử dụng 20 triệu (số dư tài khoản Spend Account là âm 20 triệu) và đồng thời có khoản dư nợ đến hạn thanh toán của thẻ tín dụng Timo Visa là 5 triệu. Bạn có thể thanh toán cho dư nợ thẻ tín dụng Timo Visa bằng một trong hai cách sau: 

  1. Chuyển 25 triệu vào tài khoản Spend Account (trong đó: 20 triệu cho dư nợ Fast Cash, 5 triệu cho dư nợ thẻ tín dụng)  
  2. Nếu bạn chỉ muốn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Timo Visa, bạn có thể nộp 5 triệu đồng tiền mặt tại máy CDM hoặc chuyển khoản đến số thẻ Timo Visa của bạn.

Nếu cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ số hotline của Timo tại 1800 6788 hoặc gửi email đến care@timo.vn