Lời đầu tiên, Timo gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên vì đã chọn Timo để quản lý tài chính hiệu quả và cùng đạt đến những mục tiêu quan trọng của cuộc sống và sự nghiệp. Mỗi 1 triệu VNĐ tiết kiệm của bạn cho thấy bạn là người luôn có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng cho con đường thành công của bản thân.

Tổng kết lại trong thời gian diễn ra chương trình đến ngày kết thúc 03/04/2017, có tổng cộng 1151 thành viên tham gia chương trình đặt mục tiêu cùng Timo Goal Save.

Về cách thức quay số:

  • Mỗi thành viên tham gia hợp lệ (Xem chi tiết thể lệ) sẽ có ít nhất 1 lần xuất hiện email (phiếu quay số) trong danh sách quay số ngẫu nhiên.
  • Timo đã gửi email thông báo chi tiết số phiếu đến tất cả thành viên tham gia hợp lệ vào ngày 05/04/2017. Số lần xuất hiện tăng dần theo số tiền tiết kiệm, cứ 1 triệu VNĐ tương đương 1 lần, như thế 100 triệu sẽ có 100 lần xuất hiện.
  • Timo đã tiến hành bấm quay số 3 lần để chọn ngẫu nhiên email của 3 người may mắn nhất (Timo sẽ thực hiện quay số lại trong trường hợp quay trúng 1 email hơn 1 lần) vào ngày 07/04/2017 và gửi thông cáo ngay sau đó qua: email người chiến thắng, kênh Facebook TimoBlog.

03 thành viên may mắn nhất đã nhận món quà 1 triệu VNĐ là: 

1/ Pham Tran Phuong. Email: phamtranphuxxxxx@gmail.com

2/ Tieu Ngoc Yen Nhi. Email: deity1xxxxx@gmail.com

3/ Le Ha Nguyen. Email: hgjlxxxxx@gmail.com

Mong rằng món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu trước dịp lễ 30/04 sắp đến.