– Voucher chỉ có giá trị sử dụng 1 lần.
– 1 voucher chỉ được áp dụng cho 1 hóa đơn.
– Vui lòng xem kỹ thông tin cửa hàng áp dụng. Voucher chỉ được sử dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được thể hiện trên voucher.
– Vui lòng xem kỹ thời hạn sử dụng của voucher.
– Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng có thể được yêu cầu trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị của voucher được nhận.
– Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin mã voucher sau khi nhân được. Timo và đối tác cung cấp voucher của Timo sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các mã voucher bị mất hoặc ở trạng thái “Đã sử dụng” với bất kì lý do gì.
– Timo và đối tác cung cấp voucher của Timo không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cũng như đối với các tranh chấp về sau giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ nếu có.
– Khách hàng không được bán lại voucher này.
– Khi sử dụng voucher, khách hàng cần tuân thủ theo các Điều khoản và điều kiện cụ thể từ đối tác cung cấp voucher của Timo.