Khi cần chuyển tiền cho các khoản chi tiêu hàng ngày, giúp đỡ gia đình, đầu tư vào một cơ hội mới tại Việt Nam từ nước ngoài vào tài khoản Việt Nam, chắc hẳn sẽ không ai muốn công việc của mình bị trì hoãn bởi quá trình xử lý phức tạp và đắt đỏ. 
Tại Timo, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng bạn và người chuyển tiền không phải trải qua quá trình phức tạp khi cần chuyển/nhận tiền. Lưu ý và Thực hiện các bước sau để việc nhận hoặc chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản Timo có thể được thực hiện một cách dễ dàng và đơn giản.

Người nhận (Chủ tài khoản Timo) 

Bước 1: Đảm bảo rằng bạn đã điền và ký đơn “Đề Nghị Mua Bán Ngoại Tệ, Xác Nhận Và Cam Kết Của Thành Viên Timo”. Bạn có thể lấy đơn này ở bất kỳ địa điểm Timo Hangout 
Bước 2: Chia sẻ thông tin tài khoản Timo của bạn với người chuyển tiền. Tính năng chia sẻ thông tin tài khoản có thể được tìm thấy trong Menu chính của ứng dụng Timo và được hiển thị như sau.

Người chuyển tiền cho bạn cần chú ý đến Số Tài Khoản, Tên Chủ Tài Khoản và mã SWIFT code khi thực hiện giao dịch. 
Tên và số tài khoản của bạn cần được nhập chính xác và trùng khớp với thông tin bạn đã đăng ký tại Timo. 
Bước 3: Yêu cầu người chuyển tiền ghi chú mục đích/nội dung chuyển tiền một cách rõ ràng và ngắn gọn. Tại Việt Nam, đây là yếu tố rất quan trọng để ngân hàng xét duyệt các giao dịch chuyển về từ nước ngoài. Chính vì thế, mục đích/nội dung chuyển tiền cần được ghi chú một cách rõ ràng nhất có thể. 
Ví dụ: Chi tiêu cá nhân, chi tiêu sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, thanh toán cho XYZ, v.v 
Ngoài ra, Nếu bạn mang quốc tịch nước ngoài, hãy đảm bảo rằng hộ chiếu, thị thực và thẻ tạm trú/thẻ thường trú của bạn còn hiệu lực trước khi nhận tiền từ nước ngoài. Trong trường hợp một trong các giấy tờ trên hết hiệu lực, xin vui lòng đến Timo Hangout càng sớm càng tốt để cập nhật thông tin.
Bước 4: Đợi tiền được chuyển vào tài khoản Timo của bạn 

Người chuyển tiền (Đối tượng cần chuyển tiền cho người thụ hưởng là chủ tài khoản Timo) 

Đảm bảo rằng các thông tin thanh toán như số tài khoản của người thụ hưởng, họ tên đầy đủ của người thụ hưởng, tên ngân hàng và mã SWIFT code được điền đầy đủ và chính xác. 
Đảm bảo rằng khoản tiền gửi được ghi chú với nội dung/mục đích chuyển tiền. 
Ví dụ: Chi tiêu cá nhân, chi tiêu sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, thanh toán cho XYZ, v.v 

NHỮNG VẤN ĐỀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI VÀ CÁCH XỬ LÝ 

Theo quy định của Việt Nam, giao dịch từ nước ngoài có thể bị tạm giữ lại nếu không được ghi chú đầy đủ thông tin. Cụ thể, giao dịch từ nước ngoài về tài khoản của bạn có thể bị tạm giữ lại vì những lý do bên dưới: 

 1. Người thụ hưởng là chủ tài khoản Timo chưa ký đơn “Đề Nghị Mua Bán Ngoại Tệ, Xác Nhận Và Cam Kết Của Thành Viên Timo”
 2. Mục đích/nội dung chuyển tiền không rõ ràng 
 3. Giao dịch liên quan đến đầu tư 
 4. Địa chỉ của người gửi tiền ở Việt Nam 
 5. Thị thực/thẻ tạm trú/thẻ thường trú của người thụ hưởng hết hiệu lực 
 6. Mục đích/nội dung chuyển tiền bao gồm “Tiền hoàn trả” hoặc “Tiền trả lại” 
 7. Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu 
 8. Tên của người thụ hưởng không chính xác 
 9. Số tài khoản của người thụ hưởng không chính xác 

HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN CÓ THỂ NHẬN TIỀN CHUYỂN VỀ TỪ NƯỚC NGOÀI 

 • Người thụ hưởng cần đảm bảo rằng bạn đã ký đơn “Đề Nghị Mua Bán Ngoại Tệ, Xác Nhận Và Cam Kết Của Thành Viên Timo”
 • Người chuyển tiền cần đảm bảo rằng các thông tin thanh toán như số tài khoản của người thụ hưởng, họ tên đầy đủ của người thụ hưởng, tên ngân hàng và mã SWIFT code được điền đầy đủ và chính xác. 
 • Nội dung/mục đích chuyển tiền cần được ghi chú rõ ràng. Ví dụ: Chi tiêu cá nhân, chi tiêu sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, thanh toán cho XYZ, v.v 
 • Nếu nội dung chuyển tiền liên quan đến “Tiền hoàn trả”, “Tiền trả lại”, “Đầu tư”, “Cổ phiếu”, “Trái phiếu”, “Vay”, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan để giao dịch được xét duyệt. 

Để được hỗ trợ  thêm về vấn đề nhận tiền từ nước ngoài, bạn có thể liên hệ với Timo tại số hotline 1800 6788 hoặc gửi email đến care@timo.vn