PHÍ THƯỜNG NIÊN TIMO VISA

Thẻ tín dụng Timo Visa được miễn phí phí mở thẻ và phí thường niên trọn đời. Cụ thể,

THẺ TÍN DỤNG TIMO VISA
1 Phí phát hành Miễn phí
2 Phí thường niên
3 Phí giao dịch ngoại tệ 3% số tiền giao dịch
4 Phí rút tiền mặt tại ATM/POS của NH Bản Việt Miễn phí
5 Phí rút tiền mặt tại ATM/POS ngân hàng khác 2% số tiền giao dịch (tối thiểu 40.000VND/lần)
6 Phí tra cứu số dư tại ATM của NH Bản Việt Miễn phí
7 Phí tra cứu số dư tại ATM ngân hàng khác 8.000VND/ lần
8 Phí thanh toán chậm 6% số tiền chậm thanh toán (tối thiểu 100.000VND/lần)
9 Phí vượt HMTD 100.000VND/lần
10 Phí cấp lại thẻ 300.000VND/lần
11
Lãi suất
31%/năm cho thẻ tín dụng hạng Classic
28%/năm cho thẻ tín dụng hạng Platinum

Thẻ Timo Visa của bạn được thiết kế để có thể sử dụng an toàn, chi tiêu thoải mái nhưng vẫn có thể quản lý các khoản chi tiêu của mình một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, mọi giao dịch qua thẻ đều được thông báo qua điện thoại, ứng dụng và email của bạn cũng như có khả năng chuyển đổi sang hình thức trả góp và thanh toán số dư bằng một thao tác vuốt và chạm.
Timo hy vọng bạn vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ Timo Visa để tận hưởng cuộc sống hiện đại không cần tiền mặt ở bất cứ nơi đâu.

 • Mở thẻ Timo Visa – Nhận ngay hàng loạt ưu đãi

  Miễn phí phát hành thẻ & phí thường niên trọn đời

  Sở hữu thẻ tín dụng dễ dàng chỉ với sao kê lương từ 6 triệu VND

  Được chấp nhận ở 62.000 địa điểm trong nước và 30 triệu địa điểm toàn cầu

  Hạn mức tín dụng lên đến 500 triệu VND, có thể rút tiền mặt đến 50% hạn mức

  Thẻ được bảo mật an toàn, đóng và mở thẻ trực tiếp trên ứng dụng Timo!