1. Thời gian: Từ ngày  01/09/2021 đến hết ngày 31/10/2021

2. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi và là Khách hàng chưa có Tài khoản Timo.

Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

3. Hình thức tham gia Chương trình:

Mỗi Khách hàng mở tài khoản Timo nhập mã giới thiệu VCSC thành công trong thời gian Chương trình và thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản Timo thành công tối thiểu 500.000 VND trong thời gian 30 ngày từ ngày mở tài khoản Chương trình sẽ nhận được ưu đãi bằng tiền trị giá 50.000 đồng (“Ưu đãi”)

Tài khoản Timo: Là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác do Ngân hàng quy định tùy từng thời điểm.

Một Khách hàng chỉ nhận được Ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt thời gian của chương trình.

4. Ưu đãi:

Ưu đãi sẽ được chuyển trực tiếp cho Khách hàng sau khi Khách hàng mở Tài khoản Timo thành công và/hoặc thực hiện giao dịch thành công.

Lưu ý:

 • Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước mở Tài khoản Timo như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.
 • Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho số lượng khách hàng đầu tiên hoàn thành tất cả các bước thực hiện giao dịch như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

5. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

6. Cách thức tham gia Chương trình:

6.1. Đối với mở Tài khoản Timo, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play hoặc thông qua các trang tin chính thức của VCSC
 • Bước 2: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản
 • Bước 3: Điền các thông tin đăng ký theo hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản. Nhập mã giới thiệu VCSC
 • Bước 4: Đăng nhập vào Tài khoản Timo trên ứng dụng

6.2. Đối với giao dịch nạp tiền vào tài khoản Timo, Khách hàng thực hiện việc chuyển khoản từ các tài khoản ngân hàng khác vào tài khoản Timo.

7. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận Ưu đãi  bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Do khách hàng không thuộc một trong những người đầu tiên hoàn tất mở tài khoản và/hoặc số lượng người đầu tiên thực hiện 01 (một) và/hoặc nhiều các giao dịch theo số lượng được liệt kê tại mục 5 của văn bản này trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

8. Thông tin liên hệ: