1. Thời gian: từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021

2. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi và là Khách hàng chưa có Tài khoản Timo.

Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

3. Hình thức tham gia Chương trình:

Khách hàng mở Tài khoản Timo thành công thông qua ứng dụng BravoHR trong thời gian Chương trình sẽ nhận được ưu đãi bằng tiền trị giá 50.000 đồng (“Ưu đãi”).

Sau khi mở tài khoản thành công, khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch đầu tư và/hoặc gửi tiết kiệm bằng Tài khoản Timo trong thời gian Chương trình sẽ được nhận thêm mã quà tặng của Chương trình (“Quà tặng”).

Chi tiết Ưu đãi và Quà tặng:

Hình thức tham giaGiá trị Ưu đãi / Quà tặngGhi chú
Mở thành công tài khoản Timo50.000 VND
01 giao dịch đầu tư
(tối thiểu 2.000.000 đồng)
Mã phiếu quà tặng 50.000 VNDSau khi mở tài khoản Timo thành công
01 giao dịch gửi tiết kiệm
(tối thiểu 1.000.000 đồng)
Mã phiếu quà tặng 30.000 VNDSau khi mở tài khoản Timo thành công
 • Tài khoản Timo: Là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác do Ngân hàng quy định tùy từng thời điểm.
 • Một Khách hàng có thể nhận đồng thời các Ưu đãi và Quà tặng. Tuy nhiên, mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Ưu đãi/Quà tặng cho mỗi hình thức tham gia.

4. Ưu đãi:

Ưu đãi và Quà tặng sẽ được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng và/hoặc ứng dụng BravoHR sau khi Khách hàng mở Tài khoản Timo thành công và/hoặc thực hiện giao dịch thành công.

Số lượng Ưu đãi và Quà tặng được phân bổ như sau:

Hình thức tham giaGiá trị Ưu đãi / Quà tặngSố lượngTổng
Mở thành công tài khoản Timo50.000 VND1.00050.000.000 VND
01 giao dịch đầu tư50.000 VND (Mã phiếu quà tặng)50025.000.000 VND
01 giao dịch gửi tiết kiệm30.000 VND (Mã phiếu quà tặng)50015.000.000 VND
Tổng giá trị chương trình90.000.000 VND

Lưu ý:

 • Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước mở Tài khoản Timo như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.
 • Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 500 khách hàng đầu tiên hoàn thành tất cả các bước thực hiện giao dịch đầu tư và/hoặc gửi tiết kiệm như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

5. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Tài khoản Timo thành công hoặc ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

6. Cách thức tham gia Chương trình:

6.1. Đối với mở Tài khoản Timo, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BravoHR, chọn voucher khuyến mại của Timo, chọn “Claim now
 • Bước 2: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play
 • Bước 3: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản
 • Bước 4: Điền các thông tin đăng ký theo hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản, nhập mã giới thiệu “BRAVO
 • Bước 5: Đăng nhập vào Tài khoản Timo trên ứng dụng để kích hoạt.

6.2. Đối với thực hiện 01 (một) giao dịch đầu tư, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, vào “Đầu tư tích luỹ” và chọn “Bắt đầu”.
 • Bước 2: Chọn sản phẩm muốn đầu tư, bấm chọn “Tạo tài khoản và đầu tư”.
 • Bước 3: Chọn số tiền muốn đầu tư, bấm chọn “Chuyển tiền đầu tư vào quỹ”.
 • Bước 4: Chọn “Đồng ý” với Điều khoản & Điều kiện.
 • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền”.

6.3. Đối với thực hiện 01 (một) giao dịch gởi tiết kiệm, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, ở màn hình chính bấm chọn “Term Deposit”.
 • Bước 2: Bấm “Mở TK Tiết kiệm”, nhập thông tin TK Tiết kiệm bao gồm đặt tên TK Tiết kiệm, số tiền muốn gởi tiết kiệm và kỳ hạn của TK Tiết kiệm.
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, bấm “Tiếp theo”.

7. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận Ưu đãi/Quà tặng bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi/Quà tặng (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi/Quà tặng.
 • Ưu đãi/Quà tặng sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Do khách hàng không thuộc 1.000 người đầu tiên hoàn tất mở tài khoản và/hoặc 500 người đầu tiên thực hiện 01 (một) giao dịch đầu tư và/hoặc 01 (một) giao dịch gởi tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi/Quà tặng trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

8. Thông tin liên hệ: