1. Tên Chương trình: TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM – NHẬN LIỀN ƯU ĐÃI

2. Thời gian: Từ ngày 23/08/2022 đến 05/09/2022 hoặc đến khi hết số lượng quà tặng.

3. Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, đã sở hữu tài khoản Timo và nhận được email mời tham gia chương trình.

4. Hình thức tham gia Chương trình: Tặng ưu đãi là thẻ quà tặng GotIT (dưới hình thức voucher điện tử trị giá 50.000 đồng (“Ưu đãi”) đối với Khách hàng nạp tổng số tiền tối thiểu 500.000 đồng (không giới hạn số lần nạp) vào sản phẩm Mục Tiêu Cá Nhân (Goal Save) hoặc Hũ Chi Tiêu (Money Pot) hoặc cả hai trong thời gian diễn ra chương trình.

 • Tài khoản Timo: là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác được quy định tùy từng thời điểm.
 • Mục Tiêu Cá Nhân (Goal Save): là sản phẩm trong ứng dụng Timo, dùng để thiết lập mục tiêu tiết kiệm ngắn hạn.
 • Hũ Chi Tiêu (Money Pot): là sản phẩm trong ứng dụng Timo, dùng để chia quỹ và thiết lập hạn mức số tiền chi tiêu theo mong muốn.

5. Ưu đãi:

 • 50 Ưu đãi là voucher GotIT (voucher điện tử) trị giá 50.000 đồng/voucher (Năm mươi nghìn đồng) được gửi trực tiếp vào địa chỉ email của Khách hàng đã nạp thành công tổng số tiền 500.000 đồng vào 01 trong 02 sản phẩm (Mục Tiêu Cá Nhân hoặc Hũ Chi Tiêu) hoặc cả 02 sản phẩm theo như quy định trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 Ưu đãi.
 • Tổng giá trị Ưu đãi: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 50 Khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

Để nhận được Ưu đãi, Khách hàng thực hiện các bước và yêu cầu sau:

7.1 Đối với sản phẩm Mục Tiêu Cá Nhân (Goal Save), Khách hàng thực hiện như sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Timo và chọn “Mục Tiêu Cá Nhân (Goal Save)”.
 • Bước 2: Chọn “Tích lũy” (nếu đã có mục tiêu được thiết lập từ trước) hoặc “Tạo mục tiêu mới” (nếu chưa có mục tiêu được thiết lập từ trước).
 • Bước 3: Nhập số tiền cần nạp và chọn “Gửi” để hoàn tất quá trình nạp tiền.

7.2. Đối với sản phẩm Hũ Chi Tiêu (Money Pot), Khách hàng thực hiện như sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Timo và chọn “Hũ Chi Tiêu (Money Pot)”.
 • Bước 2: Chọn “Nạp tiền” và nhập số tiền muốn nạp vào hũ đã chọn.
 • Bước 3: Bấm “Nạp tiền” để hoàn tất quá trình nạp tiền.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

8.1. Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.

8.2. Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.

8.3. Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).

8.4. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.

8.5. Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.

8.6. Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp Khách hàng thông báo từ chối nhận.
 • Trường hợp Khách hàng không nhận được email mời tham gia chương trình.
 • Trường hợp Khách hàng không nạp đủ tổng số tiền hoặc không hoàn thành các bước theo như thể lệ chi tiết được quy định.
 • Do Khách hàng không thuộc 50 người đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.

8.7. Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.

8.8. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).

8.9. Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.

8.10. Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

8.11. Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
 • Email: care@timo.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
 • Website: www.timo.vn