1. Thời gian: Từ ngày 21/07/2021 đến hết ngày 21/08/2021

2. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi và là Khách hàng đã đăng ký và sở hữu tài khoản Timo từ ngày 01/01/2021 đến trước thời điểm diễn ra chương trình nhưng chưa có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Timo và có số dư tài khoản dao động từ 0 đến 50.000 đồng (là số tiền nhận được từ các chương trình khuyến mại khác – nếu có).

Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

3. Hình thức tham gia Chương trình:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng có ít nhất 01 giao dịch chuyển khoản vào tài khoản Timo của mình với giá trị tối thiểu 200.000 đồng (tính trên 01 giao dịch) và thực hiện thành công 03 trong số các giao dịch quy định dưới đây bằng Tài khoản Timo sẽ nhận được ưu đãi bằng tiền trị giá 50.000 đồng (“Ưu đãi”).

Chi tiết Ưu đãi:

hình thức tham giagiá trị quà tặng
Nạp tối thiểu 200.000 đồng vào tài khoản Timo của mình50.000 VNĐ
Thực hiện thành công 03 trong các giao dịch sau:
– 01 giao dịch đầu tư (tối thiểu 2.000.000 đồng)
– 01 giao dịch gửi tiết kiệm (tối thiểu 1.000.000 đồng)
– 01 giao dịch thanh toán hoá đơn (tối thiếu 50.000 đồng)
– 01 giao dịch topup điện thoại (tối thiểu 30.000 đồng)
– 01 giao dịch liên kết và topup ví điện tử MoMo hoặc ZaloPay (tối thiểu 30.000 đồng)
 • Tài khoản Timo: Là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác do Ngân hàng quy định tùy từng thời điểm.
 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Ưu đãi.  

4. Ưu đãi:

1.999 Ưu đãi bằng tiền trị giá 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng.

Tổng giá trị Ưu đãi: 99.950.000 đồng (Chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 1.999 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ này trong thời gian diễn ra Chương trình.

5. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Tài khoản Timo thành công hoặc ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

6. Cách thức tham gia Chương trình:

6.1. Đối với thực hiện 01 (một) giao dịch đầu tư, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, vào “Đầu tư tích luỹ” và chọn “Bắt đầu
 • Bước 2: Chọn sản phẩm muốn đầu tư, bấm chọn “Tạo tài khoản và đầu tư
 • Bước 3: Chọn số tiền muốn đầu tư, bấm chọn “Chuyển tiền đầu tư vào quỹ
 • Bước 4: Chọn “Đồng ý” với Điều khoản & Điều kiện
 • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền”.

6.2. Đối với thực hiện 01 (một) giao dịch gửi tiết kiệm, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, ở màn hình chính bấm chọn “Term Deposit
 • Bước 2: Bấm “Mở TK Tiết kiệm”, nhập thông tin TK Tiết kiệm bao gồm đặt tên TK Tiết kiệm, số tiền muốn gửi tiết kiệm và kỳ hạn của TK Tiết kiệm
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, bấm “Tiếp theo”.

6.3. Đối với thực hiện 01 (một) giao dịch topup điện thoại, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, ở màn hình chính bấm chọn “
 • Bước 2: Bấm chọn “Top up”, nhập số điện thoại và số tiền muốn top up, bấm “TOP UP’
 • Bước 3: Nhập mã iOTP, hoàn tất.

6.4. Đối với 01 (một) giao dịch thanh toán hoá đơn, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, ở màn hình chính bấm chọn “Hoá đơn
 • Bước 2: Bấm “+” để tạo thông tin Hoá đơn mới, chọn loại Hoá đơn muốn tạo
 • Bước 3: Chọn nhà cung cấp dịch vụ, bấm “Lấy hoá đơn
 • Bước 4: Nhập mã Khách hàng đã đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ, bấm “Lấy hoá đơn
 • Bước 5: Nhập số tiền muốn thanh toán, bấm “Thanh toán
 • Bước 6: Nhập mã iOTP, hoàn tất.

6.5. Đối với giao dịch liên kết và topup ví điện tử MoMo hoặc ZaloPay, Khách hàng thực hiện theo quy trình của ứng dụng MoMo hoặc ZaloPay.

7. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng thực hiện không đầy đủ các bước theo quy định tại mục 4 Thể lệ này trong thời gian diễn ra Chương trình.
  • Do khách hàng không thuộc 1.999 người đầu tiên hoàn tất đầy đủ các bước được liệt kê tại mục 4 của văn bản này trong thời gian diễn ra Chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

8. Thông tin liên hệ: