1. Thời gian: Từ ngày 11/06/2021 đến khi hết số lượng ưu đãi.
 2. Đối tượng áp dụng:
  Nhóm Khách hàng có quan tâm đến Sản phẩm và Dịch vụ Timo nhưng chưa có Tài khoản Timo; và
  Là công dân Việt Nam hoặc người sinh sống tại Việt Nam hợp pháp, từ đủ 18 tuổi.
  Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.
 3. Hình thức tham gia Chương trình:
  Khách hàng tải, cài đặt ứng dụng Timo và hoàn tất mở Tài khoản Timo trên ứng dụng Timo trong thời gian Chương trình sẽ nhận được voucher McDonald’s trị giá 50.000 đồng (“Ưu đãi”).
  – Tài khoản Timo: Là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác do Ngân hàng quy định tùy từng thời điểm.
  – Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 Ưu đãi.
 4. Ưu đãi:
  1.900 voucher McDonald’s trị giá 50.000 đồng có thời hạn sử dụng đến hết 31/8/2021.
  Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 1.900 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 5. Thời gian giao Ưu đãi:
  – 30 ngày kể từ ngày Khách hàng mở Tài khoản Timo thành công.
  – Ban tổ chức sẽ chuyển Ưu đãi đến Khách hàng thông qua hình thức giao hàng (chi phí vận chuyển do Ban tổ chức thanh toán).
 6. Cách thức tham gia Chương trình:
  Khách hàng thực hiện các bước sau để mở Tài khoản Timo thành công:
  Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play. 
  Bước 2: Đăng ký mở tài khoản Timo theo hướng dẫn.
  Bước 3: Tạo tên đăng nhập và mật khẩu, xác nhận địa chỉ email. 
  Bước 4: Đăng nhập vào Tài khoản Timo trên ứng dụng.
 7. Quy định chung của Ban tổ chức:
  – Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.
  – Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở thẻ và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
  – Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
  – Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
  – Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 8. Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  – Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  – Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  – Do khách hàng không phải thuộc 1.900 người đầu tiên hoàn tất mở thẻ trong thời gian diễn ra chương trình.
  – Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  – Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
  – Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
  – Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
  – Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email đã đăng kí của khách hàng hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
  – Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày Ban tổ chức giao Ưu đãi cho Khách hàng. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.
 9. Thông tin liên hệ:   
  – Hotline: 18006788
  – Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
  – Website: www.timo.vn