1. Tên Chương trình: Tạo TimoPay – Nhận ngay chục triệu

2. Thời gian: 04 tuần bắt đầu từ 00h00 Thứ Hai ngày 20/9/2021 đến hết 23h59 Chủ Nhật ngày 17/10/2021.

3. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi và là Khách hàng đã có Tài khoản Timo.
Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

4. Hình thức tham gia Chương trình:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng tính năng TimoPay sẽ nhận được Ưu đãi theo phân bổ như sau:

Hình thức tham giaƯu đãi SỐ LƯỢNG (TUẦN)TỔNG GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI
Giao dịch thứ 100 mỗi tuần 1.000.000 VNĐ4 4.000.000 VNĐ
Giao dịch thứ 1000 mỗi tuần 10.000.000 VNĐ440.000.000 VNĐ
Tổng giá trị Giải thưởng44.000.000 VNĐ
 • Tuần được định nghĩa là 04 Tuần theo thời gian chương trình từ 20/9/2021 đến hết 17/10/2021, mỗi tuần được tính bắt đầu từ 00h00 Thứ Hai và kết thúc vào 23h59 Chủ Nhật của tuần.
 • TimoPay: Tính năng trên ứng dụng Timo cho phép người gửi chuyển tiền đến người nhận thông qua việc tạo và gửi một đường dẫn (link), qua đó, người nhận nhập thông tin tài khoản tương ứng là có thể nhận tiền.
  Lưu ý:
 • Nếu trong mỗi tuần không có Khách hàng thỏa điều kiện để nhận thưởng, giá trị giải thưởng sẽ được cộng dồn vào tuần tiếp theo.
 • Trong trường hợp không có Khách hàng thỏa điều kiện để nhận thưởng ở cả 4 tuần, giá trị giải thưởng sẽ được hủy bỏ.
 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.

5. Ưu đãi:

Ưu đãi bằng tiền được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng.

Tổng giá trị Ưu đãi: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho những khách hàng là người thực hiện giao dịch thứ 100 và 1000 mỗi tuần và hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo nếu Quý Khách hàng là người trúng giải.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Timo, chọn vào Menu Chuyển Tiền và chọn “Tạo đường dẫn chuyển tiền”.
 • Bước 2: Nhập số tiền, mô tả và phương thức bảo mật (nếu có).
 • Bước 3: Chọn “Tiếp tục” và nhập mã iOTP để hoàn tất tạo đường dẫn.
 • Bước 4: Chia sẻ đường dẫn (link) chuyển tiền đến người nhận.
 • Bước 5: Người nhận nhận tiền thành công trong thời gian diễn ra chương trình.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Trường hợp khách hàng tự gửi đường dẫn và nhập thông tin tài khoản của chính mình để nhận tiền.
  • Do khách hàng không phải người thực hiện giao dịch chuyển tiền TimoPay thứ 100 và 1000 mỗi tuần trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.
 • Ban tổ chức được quyền công khai thông tin của Khách hàng nhận được ưu đãi trên các kênh thông tin của Chương trình, bao gồm họ tên và/hoặc các thông tin khác. Ban tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật các thông tin như số điện thoại, số tài khoản, … trong trường hợp cần thiết phải công khai các thông tin này (ví dụ: chỉ công bố 03 số cuối).

9. Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
 • Email: care@timo.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
 • Website: www.timo.vn