1. Tên Chương trình: Mừng bạn về nhà / Welcomehome

2. Thời gian: Từ ngày 6/1/2022 đến hết ngày 10/2/2022

3. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi.

4. Hình thức tham gia Chương trình:

Tặng ưu đãi bằng tiền trị giá 55.000 đồng đối với Khách hàng mới mở Tài khoản Timo thành công với đúng Mã giới thiệu WELCOMEHOME trong thời gian khuyến mại.

 • Tài khoản Timo: là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, hoặc 901.
 • Khách hàng mới: là người chưa có tài khoản Timo.
 • Mã giới thiệu: được cung cấp sẵn là WELCOMEHOME. Khách hàng mới phải nhập mã giới thiệu này khi mở tài khoản Timo
 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Ưu đãi.

5. Ưu đãi:

Ưu đãi Khách hàng mới: 5.000 Ưu đãi bằng tiền trị giá 55.000 đồng (Năm mươi lăm nghìn đồng) được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng mới sau khi mở Tài khoản thành công với mã giới thiệu WELCOMEHOME.

Tổng giá trị Ưu đãi 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 5.000 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Tài khoản Timo thành công hoặc ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

7.1. Khách hàng tham gia chương trình thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play.

Bước 2: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản.

Bước 3: Dán Mã giới thiệu WELCOMEHOMEvào ô “Mã giới thiệu.

Bước 4: Điền các thông tin đăng ký như được hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản.

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản Timo trên ứng dụng.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

8.1. Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.

8.2. Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.

8.3. Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).

8.4. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.

8.5. Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.

8.6. Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
 • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
 • Khách hàng mở Tài khoản Timo trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mại.
 • Do Khách hàng không thuộc 5.000 người đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Do Khách hàng nhập không đúng Mã giới thiệu WELCOMEHOME.
 • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
 • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.

8.7. Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.

8.8. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).

8.9. Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.

8.10. Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

9. Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
 • Email: care@timo.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
 • Website: www.timo.vn