1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: MUA SẮM THẢ GA – HOÀN TIỀN SIÊU ĐÃ

2. ĐỊA BÀN (PHẠM VI) KHUYẾN MẠI: Thành phố Hồ Chí Minh

3. HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

4. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 31/12/2021

5. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI:

 • Tặng ưu đãi bằng tiền trị giá 20.000 đồng (“Ưu đãi Mở Tài Khoản”) đối với Khách hàng mới mở Tài khoản Timo (là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, hoặc 901) thành công với Mã giới thiệu COOPMART trong thời gian khuyến mại.
 • Sau khi mở tài khoản bằng mã COOPMART thành công, trong thời gian khuyến mại, nếu Khách hàng tiếp tục dùng thẻ ghi nợ Timo chi tiêu tích lũy tối thiểu 1.000.000 đồng tại các điểm chấp nhận thẻ thuộc Co.opmart hoặc Co.opXtra tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận ưu đãi bằng tiền trị giá 200.000 đồng (“Ưu đãi Hoàn Tiền”).
 • Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):
  • 4000 Ưu đãi Mở Tài Khoản
  • 4000 Ưu đãi Hoàn Tiền

6. HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI: Tiền được chuyển vào tài khoản Timo của Khách hàng

7. KHÁCH HÀNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI): Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi.

8. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG, SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG):

 • 4.000 Ưu đãi Mở Tài Khoản trị giá 20.000 đồng/Ưu đãi được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng sau khi mở Tài khoản thành công; và
 • 4.000 Ưu đãi Hoàn Tiền trị giá 200.000 đồng/Ưu đãi được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng sau khi Khách hàng tiếp tục dùng thẻ ghi nợ Timo chi tiêu tích lũy tối thiểu 1.000.000 đồng tại các điểm chấp nhận thẻ thuộc Co.opmart hoặc Co.opXtra tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian khuyến mại.

9. TỔNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI: 880.000.000 đồng.

10. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:

10.1. Thể lệ chi tiết của Chương trình khuyến mại gồm:

Để nhận Ưu đãi Mở Tài Khoản, Khách hàng thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play.
 • Bước 2: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản.
 • Bước 3: Nhập Mã COOPMART vào ô “Mã giới thiệu”.
 • Bước 4: Điền các thông tin đăng ký như được hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản.

Để nhận Ưu đãi Hoàn Tiền, Khách hàng thực hiện thêm Bước 5 như sau:

 • Bước 5: Yêu cầu thẻ, nạp tiền vào Tài khoản Timo và chi tiêu tích lũy tối thiểu 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) bằng thẻ ghi nợ Timo tại các điểm chấp nhận thẻ thuộc Co.opmart hoặc Co.opXtra tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra chương trình.

10.2. Chương trình này không áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng mở mới Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.

10.3. Chương trình này không áp dụng cho hình thức dùng thẻ ghi nợ rút tiền mặt tại ATM hoặc các giao dịch thanh toán online.

10.4. Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.

10.5. Mỗi Khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi tương ứng với từng loại Ưu đãi trong Chương trình. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
10.6. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
10.7. Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
10.8. Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
 • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
 • Do Khách hàng không thuộc 4.000 người đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Do Khách hàng nhập không đúng Mã giới thiệu COOPMART.
 • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
 • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.

10.9. Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.

10.10. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết). Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình sau khi đã thông báo đến Sở Công thương; sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.

10.11. Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

10.12. Thông tin liên hệ:

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm).