1. Tên Chương trình: MỜI BẠN MỞ TIẾT KIỆM NGAY – QUÀ TẶNG HẤP DẪN VỀ TAY

2. Thời gian: Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021

3. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 23 tuổi trở lên và đã sở hữu tài khoản Timo.

Lưu ý: Nhân viên các đơn vị đối tác quảng cáo và truyền thông không được tham gia chương trình.

4. Hình thức tham gia Chương trình:

Tặng ưu đãi bằng Mã phiếu quà tặng trị giá 120.000 đồng (“Ưu đãi”) đối với Khách hàng mời Khách hàng mới mở Tài khoản Timo thành công với đúng Mã giới thiệu của Người mời (là người đã có Tài khoản Timo) và Khách hàng mới đó phải thực hiện 01 giao dịch gửi tiết kiệm (Term Deposit) thành công và không rút ra trong vòng ít nhất 1 tuần kể từ ngày mở. Thời gian Khách hàng mới mở Tài khoản Timo và thực hiện giao dịch Term Deposit được chấp nhận là từ 15 – 22/12/2021.

 • Tài khoản Timo: là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, hoặc 901.
 • Khách hàng mới (là Người được mời): là người chưa có tài khoản Timo.
 • Người mời: là người đã có Tài khoản Timo gửi lời mời có chứa Mã giới thiệu mở Tài khoản Timo cho Người được mời.
 • Mã giới thiệu: được cung cấp sẵn hoặc do Người mời tạo mới trong tính năng Mời bạn bè (Invite Friends) của ứng dụng Timo. Mã giới thiệu phải thống nhất giữa Người mời và Người được mời tại thời điểm Người được mời mở tài khoản thành công.
 • Lời mời thành công: là thời điểm Người được mời đã hoàn tất các bước đăng ký mở Tài khoản Timo trong thời gian khuyến mại.

Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 04 Ưu đãi.  

5. Ưu đãi:

 • 400 Ưu đãi bằng Mã phiếu quà tặng trị giá 120.000 đồng (Một trăm hai mươi nghìn đồng) được chuyển trực tiếp đến email của Khách hàng.
 • Tổng giá trị Ưu đãi: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 400 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Tài khoản Timo thành công hoặc ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

Để nhận được ưu đãi, Khách hàng thực hiện đủ 02 yêu cầu sau:

7.1. Yêu cầu 1: Mời Khách hàng mới mở tài khoản Timo thành công với đúng Mã giới thiệu của người mời.

Người mời thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Timo tại địa chỉ https://my.timo.vn (ứng dụng web) hoặc Ứng dụng Timo (phiên bản iOS hoặc Android);
 • Bước 2:
  • Đối với Ứng dụng Web: Bấm vào biểu tượng ≡ ở góc phải màn hình trong Ứng dụng Web, chọn “Mời bạn bè” và chọn nút “Chia sẻ mã này”.
  • Đối với Ứng dụng Timo: Bấm vào biểu tượng ••• ở góc phải thanh Menu, chọn “Mời bạn bè” và chọn “Chia sẻ” để gửi mã giới thiệu qua các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại hoặc chọn “Sao chép” để gửi mã này tới bạn bè qua bất cứ kênh nào bạn muốn.

Người được mời thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play.  
 • Bước 2: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản.
 • Bước 3: Dán Mã giới thiệu của Người mời vào ô “Mã giới thiệu”.
 • Bước 4: Điền các thông tin đăng ký như được hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản.
 • Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản Timo trên ứng dụng.

7.2. Yêu cầu 2: Mời Khách hàng mới (đã mở tài khoản Timo thành công với đúng Mã giới thiệu của người mời) thực hiện 01 giao dịch gửi tiết kiệm (Term Deposit) thành công và duy trì thời gian gửi tiết kiệm ít nhất 01 tuần.

Đối với Yêu cầu 2, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, ở màn hình chính bấm chọn “Term Deposit”.
 • Bước 2: Bấm “Mở TK Tiết kiệm”, nhập thông tin TK Tiết kiệm bao gồm đặt tên TK Tiết kiệm, số tiền muốn gởi tiết kiệm và kỳ hạn của TK Tiết kiệm.
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin, bấm “Tiếp theo”.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng đã có Tài khoản Timo vào cùng thời điểm.
 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 04 Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Do Người được mời mở Tài khoản Timo trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mại.
  • Do Người được mời không thuộc 400 người đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Do Người được mời nhập không đúng Mã giới thiệu của Người mời.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

9. Thông tin liên hệ: