1. Tên Chương trình: LÌ XÌ SỔ TIẾT KIỆM, TẶNG THÊM LÃI SUẤT CHO BẠN MỚI 
 1. Thời gian: Từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 
 1. Đối tượng áp dụng:  

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và chưa sở hữu tài khoản Timo.

 1. Hình thức tham gia Chương trình: 

Tặng ưu đãi bằng tiền tương đương 0.2022% lãi suất cộng thêm cho mỗi Tài khoản tiết kiệm lì xì (“Ưu đãi”) đối với Khách hàng mới mở Tài khoản Timo thành công thông qua chức năng Lì xì Tài khoản Tiết kiệm.

 • Tài khoản Timo: là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901, hoặc mã khác được quy định tùy từng thời điểm. 
 • Khách hàng mới: là người chưa có tài khoản Timo, được nhận ít nhất 01 Sổ tiết kiệm lì xì (Tài khoản tiết kiệm lì xì), từ Người gửi Lì xì trước khi mở Tài khoản Timo. Tài khoản tiết kiệm lì xì có kì hạn cố định 06 tháng và áp dụng lãi suất kì hạn 06 tháng tại thời điểm tạo.
 • Người gửi Lì xì: là người đã có tài khoản Timo sử dụng tính năng Lì xì Tài khoản Tiết kiệm để gửi tới Khách hàng mới.
 • Lì xì Tài khoản Tiết kiệm: là tính năng cho phép Người gửi Lì xì chuyển tiền đến tài khoản Timo và tạo thành Tài khoản Tiết kiệm (Term Deposit) trên tài khoản của người nhận.  
 1. Ưu đãi: 
 • Ưu đãi được chuyển trực tiếp đến Tài khoản Timo của khách hàng mới vào ngày Tất toán Sổ tiết kiệm.
 • Số lượng ưu đãi: Áp dụng cho 4.500 Sổ Tiết kiệm Lì xì đầu tiên hoặc tổng giá trị Ưu đãi không vượt quá 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng), tuỳ trường hợp nào đến trước.
 • Không giới hạn số lượng ưu đãi dành cho 01 Khách hàng mới.
 • Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Tài khoản Timo thành công hoặc ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc Xác nhận hưởng Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

Thời gian nhận ưu đãi: Vào ngày Tất toán tài khoản tiết kiệm lì xì.

 1. Cách thức tham gia Chương trình: 

Bước 1: Người gửi Lì xì gửi tặng Khách hàng mớii ít nhất 01 Tài khoản Tiết kiệm thông qua đúng Số điện thoại của Khách hàng mới. Người gửi lì xì có thể thông báo cho Khách hàng mới bằng cách gửi đường dẫn được tạo khi sử dụng tính năng Lì xì Tài khoản Tiết kiệm, hoặc các hình thức thông báo khác.

Bước 2: Khách hàng mới mở thành công tài khoản Ngân hàng số Timo.

Khách hàng mới tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn cho đến khi mở tài khoản thành công.

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký, Khách hàng mới phải điền đúng Số điện thoại mà người gửi Lì xì đã dùng để gửi Lì xì.

Bước 3: Khách hàng mới đăng nhập vào tài khoản Timo trên ứng dụng và kiểm tra Tài khoản Tiết kiệm (Term Deposit).

 1. Quy định chung của Ban tổ chức: 
 1. Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai vào cùng thời điểm.
 2. Lì xì Tài khoản Tiết kiệm và mở Tài khoản Timo thành công phải được thực hiện trong Thời gian Chương trình này.
 3. Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiềm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà (nếu có) bao gồm nhưng không giới hạn: thuế thu nhập cá nhận, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan,… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 4. Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều Ưu đãi, tương ứng với số lượng Tài khoản Tiết kiệm được lì xì. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 5. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuận thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy đình của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 6. Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận ưu đãi.
 7. Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
 • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
 • Trường hợp khách hàng mở Tài khoản Timo không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
 • Do Khách hàng mở Tài khoản Timo trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mại.
 • Do Tài khoản tiết kiệm lì xì của Khách hàng mới không thuộc 4.500 tài khoản tiết kiệm đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
 • Khách hàng tất toán sớm Tài khoản Tiết kiệm được lì xì trước ngày đến hạn.
 1. Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 2. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 3. Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 4. Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.
 1. Thông tin liên hệ: