1. Thời gian: từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 15/10/2021

2. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi và là Khách hàng đã có Tài khoản Timo nhưng chưa tham gia đầu tư với VinaCapital trên ứng dụng Timo.

Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

3. Hình thức tham gia Chương trình:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng Timo thực hiện giao dịch đầu tư VinaCapital đầu tiên trên ứng dụng Timo sẽ nhận được mã quà tặng của Chương trình (“Quà tặng”).

Chi tiết Quà tặng:

Hình thức tham giaGiá trị Quà tặngSố lượng Quà tặngTổng
Giao dịch đầu tư đầu tiên tối thiểu 2.000.000 VNĐ50.000 VNĐ
(mã phiếu quà tặng)
44422.200.000 VNĐ
Giao dịch đầu tư đầu tiên tối thiểu 5.000.000 VNĐ100.000 VNĐ
(mã phiếu quà tặng)
29629.600.000 VNĐ
Tổng số lượng và giá trị chương trình74051.800.000 VNĐ
 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Quà tặng.
 • Giao dịch thành công: Khi khách hàng hoàn tất quá trình chuyển tiền cho giao dịch đầu tư đầu tiên sang VinaCapital và nhận được biên nhận trả về trên ứng dụng Timo.

4. Ưu đãi:

444 mã phiếu quà tặng trị giá 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) được chuyển đến Khách hàng qua email đã đăng ký với Timo.

296 mã phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) được chuyển đến Khách hàng qua email đã đăng ký với Timo.

Tổng giá trị Quà tặng: 51.800.000 đồng (Năm mươi mốt triệu tám trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 740 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

5. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng mà Khách hàng tham gia đầu tư VinaCapital thành công hoặc kể từ ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Quà tặng qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

6. Cách thức tham gia Chương trình:

Đối với Khách hàng đã có tài khoản Timo: Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, vào “Đầu tư tích luỹ” và chọn “Bắt đầu”.
 • Bước 2: Chọn sản phẩm muốn đầu tư, bấm chọn “Tạo tài khoản và đầu tư”.
 • Bước 3: Chọn số tiền muốn đầu tư, bấm chọn “Chuyển tiền đầu tư vào quỹ”.
 • Bước 4: Chọn “Đồng ý” với Điều khoản & Điều kiện.
 • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền”.

Đối với Khách hàng chưa có tài khoản Timo: Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tải ứng dụng Timo Digital Bank từ App Store hoặc CH Play
 • Bước 2: Mở ứng dụng Timo, chọn “Bắt đầu” và nhập các thông tin cơ bản
 • Bước 3: Điền các thông tin đăng ký theo hướng dẫn để hoàn tất mở tài khoản
 • Bước 4: Đăng nhập vào Tài khoản Timo trên ứng dụng, vào “Đầu tư tích luỹ” và chọn “Bắt đầu”.
 • Bước 5: Chọn sản phẩm muốn đầu tư, bấm chọn “Tạo tài khoản và đầu tư”.
 • Bước 6: Chọn số tiền muốn đầu tư, bấm chọn “Chuyển tiền đầu tư vào quỹ”.
 • Bước 7: Chọn “Đồng ý” với Điều khoản & Điều kiện.
 • Bước 8: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền”.

7. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/Quà tặng khác tương tự đang được triển khai vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, Chương trình này được áp dụng đồng thời với các Chương trình ưu đãi cho Khách hàng mở tài khoản mới (nếu có) trong thời gian cùng diễn ra Chương trình.
 • Khách hàng nhận Quà tặng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Quà tặng. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Quà tặng (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Quà tặng.
 • Quà tặng sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Do khách hàng không thuộc 740 người đầu tiên thực hiện giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Quà tặng trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo và/hoặc mở tài khoản đầu tư thành công, Ban tổ chức và/hoặc đơn vị đối tác triển khai Chương trình có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

8. Thông tin liên hệ: