1. Tên Chương trình: Chuyển khoản ngay, cộng tiền liền tay

2. Thời gian: Từ ngày 09/09/2021 đến hết ngày 09/10/2021

3. Đối tượng áp dụng:

Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi, là Khách hàng đã đăng ký và sở hữu tài khoản Timo.

Lưu ý: Nhân viên Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhân viên các công ty đối tác triển khai Ứng dụng Timo và các đối tác thực hiện chương trình khuyến mại (bao gồm các đơn vị quảng cáo và truyền thông) không được tham gia chương trình.

4. Hình thức tham gia Chương trình:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng thực hiện thành công giao dịch chuyển tiền bằng Tài khoản Timo và có 2 số cuối mã giao dịch trong biên nhận trên ứng dụng là “88”, trong đó giá trị chuyển khoản tối thiểu cho mỗi lần chuyển là 10.000 đồng sẽ nhận được số tiền là 10.000 đồng (“Ưu đãi”).

 • Tài khoản Timo: Là tài khoản Ngân hàng TMCP Bản Việt có mã 800, 900, 901 hoặc mã khác do Ngân hàng quy định tùy từng thời điểm.
 • Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 100 Ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình (không quá 02 Ưu đãi đối với cùng 01 người nhận).

5. Ưu đãi:

2.000 Ưu đãi bằng tiền trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) được chuyển trực tiếp vào Tài khoản Timo của Khách hàng.

Tổng giá trị Ưu đãi: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 2.000 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện như được quy định tại Thể lệ này trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

Đối với chuyển tiền bằng cách bấm vào nút chuyển tiền, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, chọn chuyển tiền bằng cách bấm vào nút tròn màu tím bên dưới ở giữa trên màn hình chính.
 • Bước 2: Chọn chuyển tiền đến người nhận mới hoặc chuyển tiền qua số điện thoại.
 • Bước 3: Điền thông tin tài khoản của người nhận, chọn số tiền và nhấn chuyển tiền.
 • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền ngay” và nhập mã xác nhận OTP.

Đối với chuyển tiền bằng mã QR, Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Timo, chọn chuyển tiền bằng cách bấm vào dấu ba chấm (···) và chọn Quét mã QR.
 • Bước 2: Quét mã QR của người nhận hoặc chọn Hình ảnh, chọn hình ảnh mã QR của người nhận (nếu bạn đã có mã QR của họ).
 • Bước 3: Nhập số tiền và nhấn chuyển tiền.
 • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, bấm chọn “Chuyển tiền ngay” và nhập mã xác nhận OTP.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng Timo vào cùng thời điểm.
 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng thực hiện không đầy đủ các bước/không thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại mục 4 Thể lệ này trong thời gian diễn ra Chương trình.
  • Do khách hàng không thuộc 2.000 người đầu tiên hoàn tất đầy đủ các bước/thỏa mãn các điều kiện được liệt kê tại mục 4 của văn bản này trong thời gian diễn ra Chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

9. Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
 • Email: care@timo.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
 • Website: www.timo.vn