Hỏi : Cho mình hỏi là khi doanh nghiệp thuê nhân công là các cá nhân không đăng ký kinh doanh làm một số việc và hạch toán chi phí thuê ngoài thì chứng từ gồm có những gì để được chấp nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập?

Đáp : Khi thanh toán tiền lương nhân công thuê ngoài thì bạn làm bảng kê danh sách người lao động, địa chỉ, số CMND và tiền lương nhận được và đưa họ ký nhận. Nếu sử dụng lao động nhiều ngày thì cần phải có hợp đồng lao động. Nếu lao động thuê ngoài mà làm việc 3 tháng thì phải đóng BHXH đó nha bạn.

Hỏi : Vậy còn về trích thu thuế TNCN 10% của nhân công là sao? Chi phí thuê ngoài nhân công của công ty mình trung bình khoảng 12 triệu/người sau mỗi kỳ.

Đáp : Hợp đồng lao động thời vụ nếu thu nhập dưới 60 triệu/năm và 5triệu/tháng thì mới tạm thời chưa thu thuế TNCN 10%. Vì vậy, bạn vẫn phải thu thuế TNCN 10% cho số tiền phát sinh của nhân công trong trường hợp này.