10.2 - Thời gian nhận thưởng: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Ban tổ chức sẽ gửi thẻ quà tặng điện tử đến Khách hàng thỏa điều kiện qua email mà Khách hàng đã đăng ký khi đăng ký thẻ tín dụng Timo Visa.
 1. Tên chương trình khuyến mại: Miễn phí mở thẻ tín dụng Timo Visa và nhận thêm ưu đãi lên đến 100k.
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Cần Thơ.
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: 16/12/2022 – 15/01/2023.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng Timo Visa
 • Thẻ tín dụng Timo Visa: là thẻ tín dụng thanh toán quốc tế thuộc mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và được liên kết với tài khoản Timo.
 • Tài khoản Timo: là tài khoản ngân hàng TMCP Bản Việt có đầu số 800, 900, 901, 902 và 903

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

 1. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: thẻ quà tặng điện tử (e-voucher) Got It. Thẻ quà tặng điện tử Got It có thể được dùng để mua và thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng, website thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử,… tùy thuộc vào quy định của Got It tùy từng thời điểm và được hướng dẫn chi tiết kèm theo thẻ.
 2. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, chưa sở hữu thẻ tín dụng Timo Visa và nhận được email mời tham dự từ chương trình.
  Lưu ý: Nhân viên các đơn vị đối tác quảng cáo và truyền thông không được tham gia chương trình.
 3. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
  8.1 – 30 thẻ quà tặng điện tử (e-voucher) Got It trị giá 100.000 đồng/thẻ sẽ được tặng cho 30 Khách hàng đầu tiên thỏa mãn đủ 02 điều kiện sau (gọi chung là “Điều kiện nhận Ưu đãi”):
                      (i)- Khách hàng đến các địa điểm kinh doanh của Timo (Timo Hangout) và hoàn tất thủ tục nộp các hồ sơ đăng ký thẻ tín dụng Timo Visa trước ngày 26/12/2022; và
                      (ii)- Sau khi được phê duyệt thành công, Khách hàng kích hoạt thành công thẻ tín dụng Timo Visa trước ngày 15/01/2023.

  8.2 – 20 thẻ quà tặng điện tử trị giá 50.000 đồng/thẻ sẽ được tặng cho 10 Khách hàng tiếp theo (mỗi Khách hàng 02 thẻ) thỏa mãn Điều kiện nhận Ưu đãi.

  8.3 –  20 thẻ quà tặng điện tử trị giá 30.000 đồng/thẻ và 20 thẻ quà tặng điện tử trị giá 20.000 đồng/thẻ sẽ được tặng cho 10 Khách hàng tiếp theo (mỗi Khách hàng được tặng 02 thẻ 30.000 đồng và 02 thẻ 20.000 đồng) thỏa mãn Điều kiện nhận Ưu đãi.
 4. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 5.000.000 đồng.
 5. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
  10.1 – Điều kiện nhận thưởng:

Để được nhận ưu đãi là các thẻ quà tặng điện tử, Khách hàng thực hiện các yêu cầu như sau:

 • Khách hàng đến các địa điểm kinh doanh của Timo (Timo Hangout, địa chỉ xem tại https://timo.vn/hangout/) và hoàn tất thủ tục nộp các hồ sơ đăng ký thẻ tín dụng Timo Visa trước ngày 26/12/2022; và
 • Sau khi được phê duyệt thành công, Khách hàng kích hoạt thành công thẻ tín dụng Timo Visa trước ngày 15/01/2023.
  Tùy vào thứ tự hoàn thành đủ các yêu cầu như trên và được ghi nhận bởi Ban tổ chức, Khách hàng sẽ nhận được các thẻ quà tặng điện tử tương ứng như đã nêu tại Điều 8 Thể lệ này.

  10.2 – Thời gian nhận thưởng: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Ban tổ chức sẽ gửi thẻ quà tặng điện tử đến Khách hàng thỏa điều kiện qua email mà Khách hàng đã đăng ký khi đăng ký thẻ tín dụng Timo Visa.

  10.3 – Quy định chung:
 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng Timo vào cùng thời điểm.
 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
 1. Trường hợp Khách hàng thông báo từ chối nhận.
 2. Trường hợp Khách hàng không nhận được email mời tham gia chương trình.
 3. Trường hợp Khách hàng không hoàn thành các bước theo như thể lệ chi tiết được quy định.
 4. Do Khách hàng không thuộc những người đầu tiên hoàn tất các bước trong thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra chương trình.
 5. Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt hồ sơ mở Tài khoản Timo thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực tài khoản (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.